ICD (Fiorentini Vietnam) is CFC Puliscispiaggia sole distributor in Vietnam

ICD (Fiorentini Vietnam) is CFC Puliscispiaggia sole distributor in Vietnam

14:44 - 12/12/2019

ICD (Fiorentini Vietnam) là đơn vị nhập khẩu và phân phối chính thức các dòng máy vệ sinh làm sạch bãi biển/máy cào rác và máy sàng cát bãi biển CFC tại thị trường Việt Nam.

Mời tham quan gian hàng của Fiorentini tại Triển lãm Công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo Việt Nam VIMEXPO-2020
New Fiorentini DELUX 50E VAP scrubber machine
New Fiorentini AF 6000 road sweeper

1. Máy vệ sinh làm sạch bãi biển đẩy tay BABY TAPIRO 100

Bề rộng làm sạch 100 Cm

Hiệu suất làm việc: 2500-3000 m2/h

Trọng lượng: 375 kg

PETROL ENGINE

HP 6,5 HONDA

2. Máy vệ sinh làm sạch bãi biển ngồi lái SPEED TAPIRO 100

Bề rộng làm sạch 100 Cm

Hiệu suất làm việc: 6000 m2/h

Trọng lượng: 1060 kg

PETROL ENGINE

HP 22 HONDA

3. Máy vệ sinh làm sạch bãi biển ngồi lái SPEED TAPIRO 150

Bề rộng làm sạch 150 Cm

Hiệu suất làm việc: 9000 m2/h

Trọng lượng: 1220 kg

PETROL ENGINE

HP 22 HONDA

4. Máy vệ sinh làm sạch bãi biển ngồi lái SPEED TAPIRO 180

Bề rộng làm sạch 180 Cm

Hiệu suất làm việc: 12000 m2/h

Trọng lượng: 1270 kg

DIESEL ENGINE

HP 35 LOMBARDINI

5. Máy vệ sinh làm sạch bãi biển ngồi lái SPEED TAPIRO 200

Bề rộng làm sạch 200 Cm

Hiệu suất làm việc: 15000 m2/h

Trọng lượng: 1300 kg

DIESEL ENGINE

HP 52 LOMBARDINI

6. Máy vệ sinh làm sạch bãi biển ngồi lái SPRINT TAPIRO 90

Bề rộng làm sạch 90 Cm

Hiệu suất làm việc: 5000 m2/h

Trọng lượng: 740 kg

PETROL ENGINE

HP 22 HONDA

7. Máy vệ sinh làm sạch bãi biển ngồi lái BIG TAPIRO

Hiệu quả làm sạch 22.000m2/h

Trọng lượng máy: 1.300 kg 

8. Phần chuyên dùng máy sàng cát (Không bao gồm đầu kéo) APPENDIX SPEED TAPIRO

Độ sâu làm sạch với tất cả các model là 15cm

Model: 100 hiệu quả làm sạch 6.000m2/h

Trọng lượng máy: 290 kg (Đầu kéo ≥ 20HP)

Model: 150 hiệu quả làm sạch 9.000m2/h

Trọng lượng máy: 350 kg (Đầu kéo ≥ 35HP)

Model: 180 hiệu quả làm sạch 12.000m2/h

Trọng lượng máy: 390 kg (Đầu kéo ≥ 50HP)

Model: 200 hiệu quả làm sạch 15.000m2/h

Trọng lượng máy: 410 kg (Đầu kéo ≥ 80HP)

9. Phần chuyên dùng máy sàng cát (Không bao gồm đầu kéo) APPENDIX BIG TAPIRO

Hiệu quả làm sạch 22.000m2/h

Trọng lượng máy: 1.300 kg (Đầu kéo ≥ 70HP)