Máy chà sàn liên hợp đẩy tay Giampy

Features

Máy chà sàn liên hợp đẩy tay Giampy

Hiệu suất làm sạch lên đến 2.000 m2/h

Thời gian hoạt động liên tục: 4 h

Thùng chứa nước thải: 50 L

Tốc độ làm việc: 0-5 km/h

Bảo hành: 18 tháng

Working Principle

Máy chà sàn liên hợp đẩy tay Giampy

Hiệu suất làm sạch lên đến 2.000 m2/h

Thời gian hoạt động liên tục: 4 h

Thùng chứa nước thải: 50 L

Tốc độ làm việc: 0-5 km/h

Bảo hành: 18 tháng

Máy chà sàn liên hợp đẩy tay Giampy Fiorentini có các model sau:

Giampy 22B/2               Giampy 20B

Giampy 24B                  Giampy 20E / 20ET

Giampy 22BR                Giampy 22B/1

Technical Data

Video