Máy làm sạch bãi biển dùng đầu kéo

Features

CÁC LOẠI MÁY SÀNG CÁT BÃI BIỂN (Dùng đầu kéo trong nước)

MÁY SÀNG CÁT BÃI BIỂN SPEED 100 - Dùng đầu kéo 20 HP

MÁY SÀNG CÁT BÃI BIỂN SPEED 150 - Dùng đầu kéo 35 HP

MÁY SÀNG CÁT BÃI BIỂN SPEED 180 - Dùng đầu kéo 50 HP

MÁY SÀNG CÁT BÃI BIỂN SPEED 200 - Dùng đầu kéo 80 HP

Working Principle

MÁY SÀNG CÁT BÃI BIỂN

MÁY SÀNG CÁT BÃI BIỂN SPEED 100 - Dùng đầu kéo 20 HP

MÁY SÀNG CÁT BÃI BIỂN SPEED 150 - Dùng đầu kéo 35 HP

MÁY SÀNG CÁT BÃI BIỂN SPEED 180 - Dùng đầu kéo 50 HP

MÁY SÀNG CÁT BÃI BIỂN SPEED 200 - Dùng đầu kéo 80 HP

Technical Data

Video