Máy làm sạch bãi biển SPRINT TAPIRO 90

Features

Máy làm sạch bãi biển SPRINT TAPIRO 90

Beach cleaning machine men onboard (width 90 Cm)

PETROL ENGINE

HP 22 HONDA

Working Principle

Máy làm sạch bãi biển SPRINT TAPIRO 90

Beach cleaning machine men onboard (width 90 Cm)

PETROL ENGINE

HP 22 HONDA

Technical Data

Video