Xe quét rác hút bụi ngồi lái S28

Features

Xe quét rác hút bụi ngồi lái FIORENTINI S28

Bề rộng quét: 900mm với 1 chổi biên và 1.100mm với 2 chổi biên

Hiệu quả làm sạch: 6.600 m2/h

Dung tích thùng chứa rác: 70L

Tốc độ làm việc: 0-6 km/h

Chiều cao khi đổ thùng chứa bụi: 1310 mm

Bảo hành: 18 tháng

Working Principle

Xe quét rác hút bụi ngồi lái FIORENTINI S28

Bề rộng quét: 900mm với 1 chổi biên và 1.100mm với 2 chổi biên

Hiệu quả làm sạch: 6.600 m2/h

Dung tích thùng chứa rác: 70L

Tốc độ làm việc: 0-6 km/h

Chiều cao khi đổ thùng chứa bụi: 1310 mm

Bảo hành: 18 tháng

Các phiên bản Xe quét hút bụi ngồi lái S28:

Xe quét rác hút bụi ngồi lái S28B (Chạy điện)

Xe quét rác hút bụi ngồi lái S28S (Chạy xăng)

Xe quét rác hút bụi ngồi lái S28D (Chạy dầu)

Technical Data

Video